Så kan vi förebygga fallolyckor i hemmet

Hur kan vi förebygga fallolyckor i hemmet

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. 75% av alla fallolyckor sker i hemmet. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Hos Northern Care har vi ett brett utbud av produkter som gör att du kan säkra dit hem och på så sätt undvika fallolyckor i hemmet. Under fliken ”förflyttningshjälpmedel” har vi ett antal två-i-ett produkter där syftet är att underlätta vid ett antal moment där ett fall skulle kunna ske. Exempelvis vid uppresning från säng, fåtölj, stol eller toalettstol men också hjälpa till vid själva förflyttningen dvs från en säng till en rullator, båda momenten men endast ett hjälpmedel.

Förflyttningshjälpmedel