Skellefteåföretaget Now Boarding byter namn till Northern Care

Skellefteåföretaget Now Boarding byter namn till Northern Care och har utvecklat en e-handelsplattform för framtida tillväxt.

När Corona slog till fick företaget inte längre besöka sina kunder som i huvudsak består av landets kommuner, regioner och privata vårdgivare. Detta påverkade företagets försäljning rejält.

Som en direkt följd av Coronakrisen erbjöd region Västerbotten regionala företagare möjligheten att söka omställningsstöd, något som företaget var snabba att nappa på.

Vi såg det som kritiskt att se över våra affärsmodeller samt vidareutveckla våra tankar om en e-handelsplattform för att göra det enklare för våra kunder att hitta och handla av oss, säger bolagets VD Fabian Karlstén.

Vi har också tydliggjort företagets namn som nu är mer förknippat med vår verksamhet sjukvården och Norrland vart vi kommer ifrån, fortsätter Fabian.

Om Northern care

Med rötterna i Norrland och Skellefteå erbjuder vi utprovade produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi gör helt enkelt livet enklare för både patienter och vårdgivare.

Produktområden: Duschstolar på hjul, tryckavlastande vårdmöbler, ergonomiska uppresningsstöd samt överflyttningsplattformar. Vi är dessutom lite av specialister på produkter för tunga brukare.

Vår e-handelsplattform kommer att göra det enklare att ta in nya agenturer och produkter som kan säljas och marknadsföras via vår plattform.

Vi har också diskuterat huruvida vi ska ta in kapital eller nya delägare för att snabbare kunna skala upp och växa verksamheten. Hittar vi några intressanta alternativ som vill vara med och bygga upp ett av Sveriges mest spännande sjukvårdsföretag är vi så klart öppna för dialog.

För frågor kontakta bolaget VD Fabian Karlstén

Mob: 070 385 07 10

Mail: fabian.karlsten@northerncare.se