Whitebox Mediumbox

Whitebox i samarbete med Hjälpmedel Västerbotten, Skellefteå

Hjälpmedelsverksamheten i Västerbotten hanterar varje dag stora mängder hjälpmedel. De genomför upphandlingar. Ansvarar för inköp. Genomför individanpassningar. Rekonditionerar samt genomför service och reparationer av olika hjälpmedel.

Exempelvis, när ett hjälpmedel återlämnas till verksamheten genomgår de en rekonditionering med tvätt, desinfektion, service och vid behov reparation.

Många hjälpmedel som återlämnas till verksamheterna kan innehålla smitta. På grund av det väljer många centraler att inte hantera dessa direkt på grund av den höga smittorisken.

Det är här Whitebox kommer in.

Hjälpmedel som i fortsättningen återlämnas till verksamheten kommer nu att desinficeras med Whitebox, Innan de hanteras i verksamheten. Syftet är att förebygga smittspridning och effektivisera delar i rekonditionering och desinfektionsprocessen.

Hur fungerar det?

Whitebox använder en beprövad UVC-led teknik som stör ut DNA och RNA i patogener, bakterier och virus. Det gör tekniken både säkrare och effektivare när det gäller att avdöda bakterier, patogener och virus på olika produkter.

Processen är helautomatisk och tar endast 30 sekunder.

Ove Furberg hjälpmedel i Skellefteå ser många andra användningsområden med Whitebox.

-Hjälpmedel som våra konsulenter i dag använder vid individanpassning och utprovning desinficeras alltid efteråt, oftast med kemikalier. Nu kan man i stället desinficera utprovade hjälpmedel med Whitebox, vilket gör desinfektionsprocessen effektivare.

Även andra områden och hjälpmedel där man i dag lägger mycket tid på att desinficera med kemikalier kan kompletteras eller ersättas helt med Whitebox. Vi är väldigt nyfikna på vilka effekter det kan ge i verksamheten.

-Vi ser fram emot samarbetet med hjälpmedel Västerbotten och vilka konkreta värden Whitebox kan skapa i den här typen av verksamheter säger Peter Karlsten Whitebox.

Förutom att själva resultatet är högt, kan vi spara in både tid och undvika en del kostnader genom mindre användande av olika kemikalier.

Northern Care erbjuder Whitebox sortiment av desinfektionslösningar.